Χολόλιθοι

Το αίτιο που προκαλεί την ανάπτυξη Χολόλιθων δεν είναι ακόμα απόλυτα γνωστό. Τα βότανα μπορούν σε μερικές περιπτώσεις να βοηθήσουν τον οργανισμό να αποβάλει τους λίθους με τον ελάχιστο δυνατό πόνο. Αυτό όμως μπορεί να χρειαστεί αρκετό καιρό. Ένας συνδυασμός βοτάνων που θα μπορούσε να πετύχει την αποβολή Χολόλιθων είναι ο εξής:

Διαδικασία παρασκευής

Ποσότητα / 250ml νερού

2 κτγ

5 gr/γρ

Θερμοκρασία

90-100oC / 194-211οF

Διάρκεια προετοιμασίας

10 – 15 λεπτά / min

Κατανάλωση

3/ημέρα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ