Υπέρταση

Το άγχος και η ανησυχία παίζουν σημαντικό ρόλο σε αύτη την κατάσταση. Τα συναισθηματικά προβλήματα, η πίεση της δουλειάς και η κατάσταση της παγκόσμιας κοινότητας, συντελούν στη δημιουργία μιας νοητικής κατάστασης, η οποία αντικατοπτρίζεται στο σώμα, με ένα πρότυπο έντασης, ακαμψίας και συστολής, με ένα “σφίξιμο” ολόκληρου του ατόμου, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης του αίματος. Υπάρχει μια άμεση σχέση, που εκδηλώνεται μέσα από τα νεύρα, η οποία επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό.  Ένας πολύ καλός συνδυασμός βοτάνων για την υπέρταση είναι ο ακόλουθος:

Διαδικασία παρασκευής

Ποσότητα / 250ml νερού

2 κτγ

4 gr/γρ

Θερμοκρασία

75οC

Διάρκεια προετοιμασίας

10 – 15 λεπτά / min

Κατανάλωση

3/ημέρα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ