Μαύρο Τσάι

Το μαύρο τσάι, οφείλει το όνομά του στο μαύρο χρωματισμό των φύλλων του όταν αυτά υγροποιηθούν.

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Showing all 12 results

uuykiyu